Podpořte naší činnost - klikněte sem.Podmínky užívání

Obecná ustanovení

Toto jsou právně závazné podmínky užívání komunitního portálu Adventor.org (dále jen Portál) provozovaného sdružením Adventor (díle jen Provozovatel), které je nutno dodržovat a každý uživatel s nimi během registračního procesu vyjadřuje souhlas (dále jen Uživatel). Pokud nesouhlasíš s podmínkami a už jsi zaregistrovaný/á, požádej o zrušení své registrace. Pokud nesouhlasíš s podmínkami a nejsi registrovaný/á, nepoužívej Portál. Uživatel zároveň se souhlasem s podmínkami užívání prohlašuje, že informace, které o sobě uvedl během registračního procesu nebo které zadal či později zadá do svého profilu či jinam na Portálu, jsou pravdivé. Prohlášení z předchozí věty se nemusí týkat jména a příjmení, pokud si chce Uživatel zachovat anonymitu.

Uživatel může kdykoliv požádat o zrušení své registrace. Neregistrovaný uživatel souhlasí s těmito podmínkami užívání, jestliže si je přečetl a nepřestal jakýmkoli způsobem používat stránky Portálu. Přečtení těchto podmínek užívání je nezbytnou podmínkou pro užívání Portálu a bez seznámení s podmínkami užívání je užívání portálu výslovně zakázáno. Pravidla se mohou kdykoli změnit a uživatelé budou o tom vždy informováni. Povinností Uživatele je se s novým zněním seznámit, souhlas Uživatele se vztahuje i na změny těchto podmínek.

 

Obsah a data

Za uživatelská data se považují veškeré vložené texty, fotografie, odkazy a jiné materiály, vložené Uživateli (dále jen Data). Za obsah se považuje cokoli, co je součástí portálu (dále jen Obsah) včetně Dat. Obsah na Portálu je chráněn autorským zákonem. Šíření nebo kopírování textů, fotografií, zvukových či obrazových záznamů, zdrojových kódů, databází nebo jiných částí Portálu je v jakékoliv podobě bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele výslovně zakázáno.

Provozovatel, správce, přispěvatelé, autoři textů, ani kdokoliv jiný spojený s Portálem nemůže a není zodpovědný za jakékoliv zavádějící, nepřesné nebo nepravdivé informace uvedené na Portálu nebo na stránkách odkazovaných z Portálu.

Provozovatel nenese zodpovědnost za případné škody způsobené užíváním portálu a informací na něm dostupných a to i tehdy, je-li autorem odborník na danou problematiku. Jakékoliv využití portálu pro účely, které by obtěžovaly jiné uživatele nebo jim hrozila újma, je považováno za hrubé porušení podmínek užití. Použití jakýchkoli informací, které jsou dostupné na stránkách Portálu, je povoleno jen pro osobní účely. Použití k jiným účelům je bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele výslovně zakázáno.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit nebo odstraňovat Obsah nebo Data, která porušují zákony nebo dobré mravy. Provozovatel si vyhrazuje právo omezovat nebo rušit registrace v případech, kdy to bude považovat za nutné, stejně jako domácí obyvatel bytu má právo vyprovodit ze svého bytu toho, kdo se dle jeho názoru chová nevhodně. Registrace je nepřenosná a nezaručená.

Za všechna vložená Data nese odpovědnost Uživatel, který je na Portál vložil. Uživatel se zavazuje, že bude vkládat pouze Data, jejichž je autorem nebo u nichž je vlastníkem autorských práv pro neomezené užití těchto Dat a že tato data neodporují zákonům České republiky a návazným právním normám.

V případě porušení autorského zákona nebo jiných zákonných norem u vkládaných Dat je Provozovatel připraven poskytnout postiženým autorům veškeré informace vedoucí k odhalení Uživatele, který vkládá odcizená Data.

Uživatel dává vložením Dat na Portál bezplatně souhlas Provozovateli k časově a územně neomezenému publikování vložených Dat včetně jejich úprav, překladu nebo odstranění. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje Uživatelů, má charakter licence nebo sublicence ke zveřejnění a není omezeno případným zrušením registrace Uživatele.

 

Ochrana osobních údajů

Registrací do Portálu nebo uložením jakýchkoli Dat a používáním Portálu poskytuje Uživatel svůj dobrovolný a bezvýhradný souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů v rozsahu, v jakém je sám poskytuje. Zájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět vždy správně a pravdivě. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Nebudou předávány třetím stranám. Naším cílem je nakládat s osobními údaji citlivě a děláme maximum pro to, aby data byla chráněná.

 

Pravidla diskuze

Nedílnou součástí podmínek užívání jsou Pravidla diskuze.

 

Ostatní

Uživatel bere na vědomí, že na stránkách Portálu se mohou objevit reklamy.

Neautisté berou na vědomí, že při komunikaci s autisty může docházet k nedorozuměním; je tedy nutná dostatečná míra tolerance. Neomalenosté chování, předpokládájící automaticky, že druhá strana jednala se zlým úmyslem, bude posuzováno přísně.

V případě jakýchkoli nejasností, námitek, stížností, dotazů, návrhů apod nás určitě kontaktujte, budeme velice vděční za každý nápad či podnět.

Adventor

 

Kalendář akcí

Leden 2021
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31