Podpořte nás

OPRAVDOVÁ   POMOC   UMÍ   SPOJOVATOPUS 50

Nabízíme Vám tímto příležitost zapojit se do pomoci těm, o nichž se v dnešní době tolik mluví a tak málo ví – pomoc autistům. Autismus není jen Rainman, není to jen ubohý tvor a není to jen tichý genius. Jsou to lidé, kteří vnímají, žijí a sní jako ostatní, jen trochu jinak. A někdy potřebují pomoc.

Všichni lidé v organizaci Adventor tomuto poslání zasvětili svou kariéru a dělají to rádi. Abychom však mohli pro naše klienty dělat maximum, potřebujeme k tomu Vás jako partnera, ochotného přispívat na naše aktivity s vědomím, že se tak přímo podílíte na hodnotách, které klientům přinášíme. Opravdová Pomoc USpojovat všechny, kteří chtějí pomoci, do jednoho mocného týmu neomezených možností. OPUS je také cestou, jak se přihlásit k principům sociálně zodpovědného podnikání, jak jednoduše a jasně vyjádřit účast s těmi, kdo potřebují pomoci. Ve skutečnosti nezáleží na tom, zda takový příznivec pracuje jako zedník nebo pronajímá nemovitost, zda řídí autobus nebo velkou firmu – každý má právo říci „není mi to jedno“ a OPUS k tomu nabízí unikátní příležitost.

JAK lze pomoci lidem s autismem?

Chcete-li nám hned pomoci finančním darem, prosíme, abyste tak učinili převodem na

 - sbírkový účet 200 400 500/ 0100 

 - bankovní účet 107 - 994 153 0207 / 0100 variabilní symbol 18 0999 3001

Oba účtu jsou vedeny u Komerční banky a. s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1.

Darovací či sponzorskou smlouvu Vám vystavíme po vyplnění formuláře, který se zobrazí po kliknutí na tento odkaz. Pro bližší informace nebo diskuzi nad možnostmi pomoci můžete též kontaktovat ředitele Michala Roškaňuka +420 603 204 501, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Rádi přijmeme i pomoc materiální nebo poskytnutím služeb. Pokud byste rádi svou podporu zaměřili konkrétně, nabídneme Vám aktuálně běžící programy (např. hudební nástroje pro muzikoterapii, automobil pro svozy klientů a pořádání výstav a dalších akcí, výcvik psa - canisterapeuta ...) nebo projekty pro konkrétní klienty (např. podpora malířů na spektru obecně nebo konkrétního autora, příspěvek na rehabilitační služby, ...).

Pokud  se chcete nejdříve dozvědět něco více o tom, jak bude Vaše pomoc využita, čtěte dál:

KDO je cílovým příjemcem po mo ci ?

Ti, komu budete pomáhat, jsou lidé s autismem. Ačkoli Adventor se zabývá dětmi od tří let, nejde rozhodně jen o děti – v našich diskuzních večerech, které pořádáme ve spolupráci s Jaroslavem Duškem v Divadle Kampa pod názvem Přicházíme v míru (záznamy lze vidět na internetu), se objevují i dospívající a dospělí lidé, kteří se přes vysokou inteligenci nebo pozoruhodné nadání nedovedou uplatnit v životě – těžko si hledají práci nebo si ji nedovedou udržet, ačkoli mají velkou snahu, těžko navazují kontakty s ostatními, ačkoli touží po přátelství, těžko prosazují svá práva, ačkoli jsou si dobře vědomi každé situace, kdy jsou jejich práva krácena. Někdy takový člověk dojde k závěru, že už nemá sílu vzdorovat těžkostem života a to je největší újma, jakou se na nich společnost dopustí tím, že neposkytne pomoc ... takových dospívajících a dospělých, kteří kontaktují Adventor s prosbou o pomoc, stále přibývá mimo jiné i díky osvětovým akcím a kampaním, které ukazují těmto lidem, že nemusí být na to sami a pomocná ruka existuje.

Velmi důležitá je samozřejmě pomoc dětem a jejich rodinám – v naší zemi je velký nedostatek služeb, informací i ochoty, přitom často může zásadní obrat situace v rodině spustit už jen podání správných informací, předání správných kontaktů, nasměrování správným směrem. Bez tohoto poradenství se rodiny autistických dětí i dospělí s autismem ocitají na poušti nedostatku informací a to v nich vyvolává pocity beznaděje a marnosti.

PROČ pomáhat lidem s autismem?

Je to jednoduché: tuto pomoc velmi potřebují a v naší zemi je takové specializované pomoci velmi málo. Přitom nejde jen o lidi s nízkofunkčním autismem (nemluvící a s omezenou schopností obstarat si své věci), velkou skupinou jsou i lidé s průměrným nebo nadprůměrným intelektem, kteří touží po tom, aby světu prokazovali užitečnost a často rozhodně mají společnosti co dát; potřebují k tomu ale radu, pomoc v určitých situacích, prostředí poskytující pochopení pro jejich zvláštnosti a připravené jim pomoci, když to potřebují a způsobem, který jim bude k užitku – potom se z nich mohou dříve či později stát a také stávají umělci, překladatelé, programátoři, spisovatelé, analytici, učitelé či asistenti a právě v seberealizaci nalézají odůvodnění své existence na tomto světě.

Ptáte se, proč by to měla být právě Vaše pomoc? Protože tak spojíte své jméno s nanejvýš společenský přínosným projektem, Vaše jméno či firma se může objevit na našich stránkách, tištěných materiálech nebo v našich mediálních projektech. Zasloužilé partnery obdarováváme speciálním dárkem, který nelze nijak jinak získat - jde o unikátní plastiky, jejichž autorem je nevidomý Petr, který s pomocí svého přítele Josefa vytváří modely věcí kolem sebe tak, jak je vnímá on.

PROČ podpořit právě Adventor?

Organizací poskytujících účinnou pomoc je v České Republice na rozdíl od okolních států jen několik, ale lidí s autismem je stále více – nejen proto, že počet diagnostikovaných autismem celosvětově narůstá, ale i proto, že u nás je stále ještě obrovské množství nediagnostikovaných a dokud se nedostanou do kontaktu s informacemi o autismu, setrvávají navíc v pocitu viny, že se málo snaží a vlastní vinou nedovedou plnit nároky, které na ně naše společnost klade.

Adventor navíc je mezi pomáhajícími organizacemi unikátní i v Evropě tím, že lidi s autismem zapojuje do své činnosti – na různých projektech pak pracují společně „autisté“ a „neautisté“ dle principu společenské inkluze. To má pozitivní vliv na všechny: klienti Adventoru často snáze najdou pochopení u asistenta - člověka s autismem a tento asistent s autismem zase získává pocit, že je užitečný a pomáhá druhým, po čemž nemálo z nich touží. Rodí se i přátelství a vztahy, které by se za jiných okolností nemohly vzniknout. Vaše podpora může tedy pomoci hned dvakrát - nejen cílovému příjemci třeba ve formě příspěvku na služby asistenta, ale i tím, že ten samý asistent - dospělý člověk s autismem - dostane práci, která dává smysl jemu i druhým.

CO pomo c umo žní?

Adventor poskytuje poradenství a služby pro malé i velké včetně specializovaných nácviků a kurzů, pomáhá klientům hledat zaměstnání a řešit další pro ně náročné životní situace, pomáhá jim též obstarat vybavení, školení, zdravotní pomůcky a další potřeby, které jsou pro ně samotné nedostupné – nabídku služeb zkrátka netvoří Adventor, ale jeho klienti svou poptávkou. Poskytuje také konzultace ústavům, školám i odborníkům, pořádá přednášky pro veřejnost i specialisty, rodiny i děti ve školách. Věnuje se osvětovým činnostem, účastí v Odborné skupině při Úřadu vlády a dalšími aktivitami prosazuje práva osob s autismem, poskytuje jim seberealizaci pořádáním besed, koncertů autistických hudebníků, literárních soutěží, výstav obrazů malířů s autismem či sportovních událostí, kde mohou hledat své hranice možností a hledat svou cenu, protože to bez pomoci často nedovedou.

JAK tedy mohu pomoci lidem s autismem?

Připravujeme také otevření specializovaného centra služeb a dalších prostor, které nám umožní realizovat i takové aktivity, které doposud nejsou možné, přestože je klienti žádají. Plánů máme hodně, ale dokážeme to jen s Vaší pomocí – na dary můžeme vydat doklady či daňová potvrzení, darovací či sponzorské smlouvy. Vděčně vítáme jednorázové příspěvky i pravidelnou podporu.

Opravdová Pomoc USpojovat dobré lidi - přidejte se!

Kalendář akcí

Leden 2020
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31