Podpořte nás

OPRAVDOVÁ   POMOC   UMÍ   SPOJOVATOPUS 50

Nabízíme Vám příležitost zapojit se do pomoci těm, o nichž se v dnešní době tolik mluví a tak málo ví – pomoc autistům. Autismus není jen Rainman, není to jen ubohý tvor a není to jen tichý genius. Jsou to lidé, kteří vnímají, žijí a sní jako ostatní, jen trochu jinak. A někdy potřebují pomoc.

Všichni lidé v organizaci Adventor tomuto poslání zasvětili svou kariéru a dělají to rádi. Abychom však mohli pro naše klienty dělat maximum, potřebujeme k tomu Vás jako partnera, ochotného přispívat na naše aktivity s vědomím, že se tak přímo podílíte na hodnotách, které klientům přinášíme. Opravdová Pomoc USpojovat všechny, kteří chtějí pomoci, do jednoho mocného týmu neomezených možností. OPUS je také cestou, jak se přihlásit k principům sociálně zodpovědného podnikání, jak jednoduše a jasně vyjádřit účast s těmi, kdo potřebují pomoci. Ve skutečnosti nezáleží na tom, zda takový příznivec pracuje jako zedník nebo pronajímá nemovitost, zda řídí autobus nebo velkou firmu – každý má právo říci „není mi to jedno“ a OPUS k tomu nabízí unikátní příležitost.

 

JAK lze pomoci lidem s autismem?

Chcete-li nám hned pomoci finančním darem, prosíme, abyste tak učinili převodem na

  • bankovní účet 107 - 994 153 0207 / 0100
  • sbírkový účet 200 400 500 / 0100 

Oba účtu jsou vedeny u Komerční banky a. s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha

 

Podpořit nás můžete také prostřednictvím dárcovské textové zprávy, a to buď jednorázově nebo trvale. Z Vaší DMS obdržíme 29, 59 nebo 89 Kč. Pokud se rozhodnete pro trvalou DMS, bude k nám směřovat Vaše podpora každých 30 dní. Tuto pomoc můžete kdykoli ukončit zasláním textové zprávy ve tvaru STOP ADVENTOR na číslo 87 777. Více informací na www.darcovskasms.cz a Fóru dárců. Děkujeme!

 

DMS Adventor

 

Darovací formulář

Pokud chcete určit, jak bude Váš dar využit, vyberte konkrétní účel na Darovacím formuláři. Tamtéž můžete požádat o darovací či sponzorskou smlouvu anebo potvrzení o daru. Pro bližší informace nebo diskuzi nad možnostmi pomoci můžete též kontaktovat ředitele Michala Roškaňuka +420 603 204 501, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Rádi přijmeme i pomoc materiální nebo poskytnutím služeb.


 

Pokud  se chcete dozvědět něco více o tom, jak bude Vaše pomoc využita, čtěte dál ...

 KDO je cílovým příjemcem pomoci?

Hipo 04 downsizeTi, komu budete pomáhat, jsou lidé s autismem neboli - jak říkáme my na základě přání komunity - lidé na spektru autismu. Ačkoli Adventor se zabývá dětmi od tří let, nejde rozhodně jen o děti – v naší pravidelné divadelní talk-show v Divadle Kampa pod názvem Přicházíme v míru se objevují i ti, kdo se přes svou inteligenci nedovedou uplatnit v životě – v práci, ve vzdělání, ve vztazích. Někdy těžko navazují kontakty, ačkoli touží po přátelství, těžko prosazují svá práva, ačkoli dobře vědí, kdy jsou krácena. Někdy takový člověk dojde k závěru, že už nemá sílu vzdorovat těžkostem života a to je největší újma, jakou se na nich společnost dopustí tím, že neposkytne pomoc. Těch, kteří kontaktují Adventor s prosbou o pomoc, stále přibývá - přicházejí v naději, že na to nemusí být sami a pomocná ruka existuje.

Důležitá je i podarenská pomoc dětem a jejich rodinám – v Česku je nedostatek služeb, informací i ochoty, přitom už jen podání správných a adresných informací může věci obrátit k lepšímu. Bez toho se rodiny autistických dětí i dospělí s autismem ocitají na poušti nedostatku informací a to v nich vyvolává pocity beznaděje a marnosti.

 

PROČ pomáhat lidem s autismem?Keramika kopecek

Je to jednoduché: tuto pomoc potřebují a Česku je specializované pomoci velmi málo. Nejde jen o lidi s nízkofunkčním autismem (často nemluvící a s omezenou schopností obstarat si své věci) a nejde jen o lidi s průměrným nebo nadprůměrným intelektem, kteří touží být užiteční a mají společnosti co dát. Někdy k tomu ale potřebují radu, pomoc, chápající prostředí připravené jim pomoci, když to potřebují a způsobem, který jim bude k užitku. Potom se z nich mohou stát a také často stávají umělci, překladatelé, programátoři, spisovatelé, analytici, učitelé či asistenti a místo příjemců pomoci přinášejí užitek sobě i ostatním.

Ptáte se, proč by to měla být právě Vaše pomoc? Protože tak spojíte svou dobrou vůli se smysluplným projektem. Chcete-li, Vaše jméno či firma se může objevit na našich stránkách, tištěných materiálech nebo v našich mediálních projektech. Zasloužilé partnery obdarováváme speciálními dárky, který nelze nijak jinak získat. Například unikátní keramické plastiky - žádná keramika z forem, skutečně ruční výrobky, které formovaly lidské ruce a proto je každý výrobek originál.

 Každopádně jsme připraveni vyjít vstříc každému, kdo o to stojí - ať už jde o fyzickou osobu či organizaci - nabídkou aktivního partnerství nad rámec obvyklé pasivní konzumace daru.

 

PROČ podpořit právě Adventor?

Course of actors improvisationOrganizací poskytujících pomoc je v Česku jen několik, ale lidí s autismem je stále více. Adventor navíc je mezi pomáhajícími organizacemi unikátní i v Evropě tím, že lidi s autismem zapojuje do své činnosti – na různých projektech pak pracují společně „autisté“ a „neautisté“ dle principu společenské inkluze. Záskají všichni: klienti Adventoru snáze najdou pochopení u peer asistenta - člověka na spektru a tento peer asistent zase získává pocit, že je užitečný a pomáhá druhým. Rodí se i přátelství a vztahy, které by jinak nemohly vzniknout. Vaše podpora může tedy pomoci hned dvakrát - nejen cílovému příjemci třeba ve formě příspěvku na služby asistenta, ale i tím, že ten samý asistent - dospělý člověk na spektru - dostane práci, která dává smysl jemu i druhým.

 

CO pomoc umožní?Meeting of autistic led organisations from EU

Adventor poskytuje poradenství a služby pro malé i velké včetně specializovaných nácviků a kurzů, pomáhá klientům hledat zaměstnání a řešit další pro ně náročné životní situace, pomáhá jim též zajišťovat vybavení, vzdělání, pomůcky a další potřeby, které jsou pro ně samotné nedostupné – nabídku služeb zkrátka netvoří Adventor, ale klienti svou poptávkou. Poskytuje také konzultace ústavům, školám i odborníkům, pořádá přednášky pro veřejnost i specialisty, rodiny i děti ve školách. Věnuje se osvětovým činnostem, účastí v Odborné skupině při Úřadu vlády a dalšími aktivitami prosazuje práva osob s autismem, poskytuje jim seberealizaci pořádáním besed, koncertů autistických hudebníků, literárních soutěží, výstav obrazů malířů s autismem či sportovních událostí, kde mohou hledat své hranice možností a hledat svou cenu, protože to bez pomoci často nedovedou. Spravuje hlavní kancelář Evropské asociace autistických osob EUCAP z. s., která mimo jiné organizuje konference a webináře a působí tak i na mezinárodním poli.

 

KDE se můžeme setkat?

Kopec provoz downsize cut

 

Provozujeme také v pražské Ječné ulici jediné české komunitní centrum pro lidi na spektru autismu KOPEC, kde probíhá většina našich aktivit a kde také sídlí náš zatím nejnovější projekt - klubové kino KINOSKOP. Ale především je KOPEC bezpečným zázemím pro lidi na spektru - místem, kde se mohou setkávat a dělat to, co je baví, je to náš svět. Toto centrum samozřejmě vyžaduje stálou péči, údržbu a zlepšování, abychom mohli klientům nabízet vše, co požadují, v důstojné formě. Chcete-li nás v rámci Vaší podpory navštívit, rádi Vám vše ukážeme a můžeme na místě prodiskutovat možnosti partnerství.

Plánů máme hodně, ale dokážeme to jen s Vaší pomocí. Vděčně vítáme jednorázové příspěvky jakékoli výše i pravidelnou podporu, protože

Opravdová Pomoc USpojovat

dobré lidi - přidejte se!

Kalendář akcí