Podpořte nás

OPRAVDOVÁ   POMOC   UMÍ   SPOJOVATOPUS 50

Nabízíme Vám příležitost zapojit se do pomoci těm, o nichž se v dnešní době tolik mluví a tak málo ví – pomoc autistům. Autismus není jen Rainman, není to jen ubohý tvor a není to jen tichý genius. Jsou to lidé, kteří vnímají, žijí a sní jako ostatní, jen trochu jinak. A někdy potřebují pomoc.

Všichni lidé v organizaci Adventor tomuto poslání zasvětili svou kariéru a dělají to rádi. Abychom však mohli pro naše klienty dělat maximum, potřebujeme k tomu Vás jako partnera, ochotného přispívat na naše aktivity s vědomím, že se tak přímo podílíte na hodnotách, které klientům přinášíme. Opravdová Pomoc USpojovat všechny, kteří chtějí pomoci, do jednoho mocného týmu neomezených možností. OPUS je také cestou, jak se přihlásit k principům sociálně zodpovědného podnikání, jak jednoduše a jasně vyjádřit účast s těmi, kdo potřebují pomoci. Ve skutečnosti nezáleží na tom, zda takový příznivec pracuje jako zedník nebo pronajímá nemovitost, zda řídí autobus nebo velkou firmu – každý má právo říci „není mi to jedno“ a OPUS k tomu nabízí unikátní příležitost.

 

JAK lze pomoci lidem s autismem?

Chcete-li nám hned pomoci finančním darem, prosíme, abyste tak učinili převodem na

  • bankovní účet 107 - 994 153 0207 / 0100
  • sbírkový účet 200 400 500 / 0100 

Oba účtu jsou vedeny u Komerční banky a. s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha

Darovací formulář

Pokud chcete určit, jak bude Váš dar využit, vyberte konkrétní účel na Darovacím formuláři. Tamtéž můžete požádat o darovací či sponzorskou smlouvu anebo potvrzení o daru. Pro bližší informace nebo diskuzi nad možnostmi pomoci můžete též kontaktovat ředitele Michala Roškaňuka +420 603 204 501, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Rádi přijmeme i pomoc materiální nebo poskytnutím služeb.


 

Pokud  se chcete dozvědět něco více o tom, jak bude Vaše pomoc využita, čtěte dál ...

 KDO je cílovým příjemcem pomoci?

Hipo 04 downsizeTi, komu budete pomáhat, jsou lidé s autismem neboli - jak říkáme my na základě přání komunity - lidé na spektru autismu. Ačkoli Adventor se zabývá dětmi od tří let, nejde rozhodně jen o děti – v naší pravidelné divadelní talk-show v Divadle Kampa pod názvem Přicházíme v míru se objevují i ti, kdo se přes svou inteligenci nedovedou uplatnit v životě – v práci, ve vzdělání, ve vztazích. Někdy těžko navazují kontakty, ačkoli touží po přátelství, těžko prosazují svá práva, ačkoli dobře vědí, kdy jsou krácena. Někdy takový člověk dojde k závěru, že už nemá sílu vzdorovat těžkostem života a to je největší újma, jakou se na nich společnost dopustí tím, že neposkytne pomoc. Těch, kteří kontaktují Adventor s prosbou o pomoc, stále přibývá - přicházejí v naději, že na to nemusí být sami a pomocná ruka existuje.

Důležitá je i podarenská pomoc dětem a jejich rodinám – v Česku je nedostatek služeb, informací i ochoty, přitom už jen podání správných a adresných informací může věci obrátit k lepšímu. Bez toho se rodiny autistických dětí i dospělí s autismem ocitají na poušti nedostatku informací a to v nich vyvolává pocity beznaděje a marnosti.

 

PROČ pomáhat lidem s autismem?Keramika kopecek

Je to jednoduché: tuto pomoc potřebují a Česku je specializované pomoci velmi málo. Nejde jen o lidi s nízkofunkčním autismem (často nemluvící a s omezenou schopností obstarat si své věci) a nejde jen o lidi s průměrným nebo nadprůměrným intelektem, kteří touží být užiteční a mají společnosti co dát. Někdy k tomu ale potřebují radu, pomoc, chápající prostředí připravené jim pomoci, když to potřebují a způsobem, který jim bude k užitku. Potom se z nich mohou stát a také často stávají umělci, překladatelé, programátoři, spisovatelé, analytici, učitelé či asistenti a místo příjemců pomoci přinášejí užitek sobě i ostatním.

Ptáte se, proč by to měla být právě Vaše pomoc? Protože tak spojíte svou dobrou vůli se smysluplným projektem. Chcete-li, Vaše jméno či firma se může objevit na našich stránkách, tištěných materiálech nebo v našich mediálních projektech. Zasloužilé partnery obdarováváme speciálními dárky, který nelze nijak jinak získat. Například unikátní keramické plastiky - žádná keramika z forem, skutečně ruční výrobky, které formovaly lidské ruce a proto je každý výrobek originál.

 Každopádně jsme připraveni vyjít vstříc každému, kdo o to stojí - ať už jde o fyzickou osobu či organizaci - nabídkou aktivního partnerství nad rámec obvyklé pasivní konzumace daru.

 

PROČ podpořit právě Adventor?

Course of actors improvisationOrganizací poskytujících pomoc je v Česku jen několik, ale lidí s autismem je stále více. Adventor navíc je mezi pomáhajícími organizacemi unikátní i v Evropě tím, že lidi s autismem zapojuje do své činnosti – na různých projektech pak pracují společně „autisté“ a „neautisté“ dle principu společenské inkluze. Záskají všichni: klienti Adventoru snáze najdou pochopení u peer asistenta - člověka na spektru a tento peer asistent zase získává pocit, že je užitečný a pomáhá druhým. Rodí se i přátelství a vztahy, které by jinak nemohly vzniknout. Vaše podpora může tedy pomoci hned dvakrát - nejen cílovému příjemci třeba ve formě příspěvku na služby asistenta, ale i tím, že ten samý asistent - dospělý člověk na spektru - dostane práci, která dává smysl jemu i druhým.

 

CO pomoc umožní?Meeting of autistic led organisations from EU

Adventor poskytuje poradenství a služby pro malé i velké včetně specializovaných nácviků a kurzů, pomáhá klientům hledat zaměstnání a řešit další pro ně náročné životní situace, pomáhá jim též zajišťovat vybavení, vzdělání, pomůcky a další potřeby, které jsou pro ně samotné nedostupné – nabídku služeb zkrátka netvoří Adventor, ale klienti svou poptávkou. Poskytuje také konzultace ústavům, školám i odborníkům, pořádá přednášky pro veřejnost i specialisty, rodiny i děti ve školách. Věnuje se osvětovým činnostem, účastí v Odborné skupině při Úřadu vlády a dalšími aktivitami prosazuje práva osob s autismem, poskytuje jim seberealizaci pořádáním besed, koncertů autistických hudebníků, literárních soutěží, výstav obrazů malířů s autismem či sportovních událostí, kde mohou hledat své hranice možností a hledat svou cenu, protože to bez pomoci často nedovedou. Spravuje hlavní kancelář Evropské asociace autistických osob EUCAP z. s., která mimo jiné organizuje konference a webináře a působí tak i na mezinárodním poli.

 

KDE se můžeme setkat?

Kopec provoz downsize cut

 

Provozujeme také v pražské Ječné ulici jediné české komunitní centrum pro lidi na spektru autismu KOPEC, kde probíhá většina našich aktivit a kde také sídlí náš zatím nejnovější projekt - klubové kino KINOSKOP. Ale především je KOPEC bezpečným zázemím pro lidi na spektru - místem, kde se mohou setkávat a dělat to, co je baví, je to náš svět. Toto centrum samozřejmě vyžaduje stálou péči, údržbu a zlepšování, abychom mohli klientům nabízet vše, co požadují, v důstojné formě. Chcete-li nás v rámci Vaší podpory navštívit, rádi Vám vše ukážeme a můžeme na místě prodiskutovat možnosti partnerství.

Plánů máme hodně, ale dokážeme to jen s Vaší pomocí. Vděčně vítáme jednorázové příspěvky jakékoli výše i pravidelnou podporu, protože

Opravdová Pomoc USpojovat

dobré lidi - přidejte se!

Kalendář akcí