Podpořte naší činnost - klikněte sem.Naše cíle

Záměrem Adventoru je vyvíjet všestrannou podpůrnou činnost v zájmu autistické komunity, především:

  • poskytování či zprostředkování terapeutické péče pro malé i velké na spektru autismu.
  • poskytování či zprostředkování poradenské péče pro malé i velké na spektru autismu i pro pečovatele (rodiče, pedagogy, psychology)
  • ochrana práv lidí na spektru autismu a pečovatelů, poradenství v životních situacích, kdy by mohla jejich práva být krácena, zejména pokud jde o právo na vzdělání, výchovu, pracovní a společenské uplatnění či obhajobu občanských a lidských práv
  • spolupráce na přípravě podkladů pro legislativní změny v sociálně zdravotnické péči
  • metodická podpora léčebných, vzdělávacích a výchovných procesů
  • poradenství a podpora při uplatnění lidí na spektru autismu na trhu vzdělání a práce, vytváření prostoru pro pracovní uplatnění
  • poskytování či zprostředkování podpůrných služeb
  • poskytování informací o problematice jak pro komunitu, tak pro ostatní, organizování osvětové činnosti, seminářů a kurzů
  • provozování chráněné dílny
  • podpora komunitních a volnočasových aktivit (klubové prostory, setkávání, akce) pro autistické členy

Adventor zastává názor, že ačkoli je autismus vnímán v podstatě jako prokletí a nesmazatelné znamení osudu, ne vždy tomu tak musí být. V řadě případů se autisté sice potýkají s různými potížemi (mentální retardace, motorické postižení, poruchy pozornosti, problémy s komunikací, ...), ale základní příčinou jejich problémů je často jiný způsob myšlení, který je - dle našeho názoru - nepřesně chápán jako nedostatečnost. Autista obecně netrpí tím, že je autistou, trpí tím, že svět je primárně zařízen pro neautisty. Z hlediska způsobu myšlení autista není hloupý, neschopný nebo nevychovaný, je prostě jiný - to, že jeho nervová soustava je „jinak zapojena“, má své výhody i nevýhody a bývá to označováno termínem neurodiverzní myšlení v kontrastu s konvenčním způsobem - neurotypické myšlení. To všechno se pochopitelně týká i těch lidí na spektru autismu, kteří mají závažnější formy autismu, kombinované postižení či intelektuální znevýhodnění: jinakost je stále přítomna a vyžaduje tudíž jiný přístup.

Jedním z hlavních cílů Adventoru je napomáhat tvorbě prostředí, které vnímá různost jako fakt, ne jako nedostatek; snažíme se prokázat platnost konceptu, podle kterého právě spolupráce neurodiverzních a neurotypických jedinců může přinést nové kvality při respektu rozdílnosti, aniž by se snažila tuto rozdílnost popírat nebo měnit. I samotný Adventor je takové prostředí, proto mezi sebou uvítáme každého, koho náš úhel pohledu nějakým způsobem oslovuje a rád by byl součástí projektu a to bez ohledu na to, jde-li o člověka na spektru autismu či neautistu. Autističtí lidé zde naleznou prostředí chápající a respektující jejich potřeby výměnou za jejich přínos, neautistům slibujeme totéž a navíc k nim budeme tolerantní :-). Pokud se chcete stát součástí tohoto unikátního projektu, ozvěte se, rádi vás poznáme. Pro intelektuálně znevýhodněné lidi na spektru autismu připravujeme též projekt chráněné dílny, který bude startovat pravděpodobně na přelomu roku, nicméně pokud vás tento projekt zajímá (rádi byste například uplatnili v podobném prostředí svého chráněnce), napište nám již nyní.

Bližší informace o poskytovaných službách naleznete zde.

Chcete-li se seznámit s týmem, který na projektu pracuje, čtěte zde.

Kalendář akcí