Podpořte naší činnost - klikněte sem.



Autismus a očkování - italský soud potvrdil souvislost

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0 (0 hlasů)

Zpráva se před nedávnem mihla v médiích - možná jste jí zaznamenali: italský soud rozhodl v žalobě rodiny s autistickým chlapcem, že autismus se projevil po aplikaci MMR vakcíny jako přímý následek. Italské ministerstvo zdravotnictví bude muset rodině vyplatit jako odškodné nemalou částku 112 000 Euro. V přepočtu jsou to necelé 3 000 000 Kč - to je částka, za kterou se nějaká péče pořídit dá, byť na dlouhodobou intenzívní péči v žádném případě nemůže stačit, proto rodina usiluje o další peníze jinou cestou.

Řada rodičů s autistickými dětmi tento scénář důvěrně zná: chlapec Valentino Bocca byl ve 14 měsících očkován MMR vakcínou (vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám), načež dostal několikadenní horečku s průjmy a nechutenstvím, plakal bolestí. Následoval regres, během něhož v několika dnech pozbyl mnoho z dovedností, které se předtím již naučil - např. přestal používat lžíci, zcela přestal mluvit, přestal se smát. Později přestal i spát a celé hodiny proplakal, přes den strávil spoustu času běháním v kruzích. Situace se sice částečně zlepšila zavedením GFCF diety (obrat nastal během týdne!), ale žádné další terapie nepřinesly významný efekt. 

Wakefield
Dr. Andrew Wakefield

 

Souvislost mezi očkováním MMR vakcínou a autismem, který se náhle rozvine během jednoho až cca deseti týdnů po aplikaci, publikoval v roce 2008 Dr. Andrew Wakefield, jeho práce byla vzápětí pečlivě rozcupována a pohaněna a vyšly jiné práce, které Wakefieldovy závěry vyvracely; škoda jen, že většina těchto studií byla buď přímo nebo nepřímo financována farmaceutickými firmami, vyrábějícími ... vakcíny.

 

K tragédii Valentina ani dalších dětí, které se octly v naprosto stejné situaci, možná ani nemuselo dojít. Nejde totiž ani tak o to, že by MMR a další vakcíny aplikované v raném věku byly úplně špatné (i když v jejich složení lze mimo jiné nalézt i vysloveně toxické látky), problém je především v tom, KDY je očkování provedeno. Obhájci spojitosti mezi očkováním a autismem nebo jinými trvalými poškozeními organismu totiž neříkají, že se nemá očkovat (což zastánci vakcinace rádi lživě tvrdí), oni říkají, že se nemá očkovat příliš brzo. Argument, že autoimunitní systém se do cca dvou let věku ještě vyvíjí a závažným zásahem (což vakcína bezesporu je) může dojít k jeho nenávratnému poškození, je naprosto logický. Bohužel však je v rozporu se zájmy výrobců vakcín.

Na celé situaci ovšem mají podíl i lékaři, kteří se staví lehkomyslně k informacím kolem aplikace vakcín. V příbalovém letáku MMR vakcíny je naprosto jasně a srozumitelně napsáno, že se NEMÁ POUŽÍVAT:

  • Jestliže Vaše dítě má akutní závažné horečnaté onemocnění. V takových případech bude nutné očkování odložit, dokud se neuzdraví. Slabá infekce, jako například rýma, by neměla být překážkou očkování, ale řekněte o tom nejdřív Vašemu lékaři.
  • Jestliže má Vaše dítě jakoukoli nemoc nebo užívá léky, které oslabují imunitní systém.

Dále se v letáku (strana 1 a strana 2 letáku vakcíny Priorix-Tetra, obsahující také plané neštovice) můžete dočíst, že vakcínu lze podávat od 11 měsiců, což právě podle odpůrců rané vakcinace dramaticky zvyšuje riziko komplikací. Mimochodem všimněte si, drazí rodiče, že leták oslovuje vás a je to tedy vám určená informace. Řekněte mi, prosím: dal vám lékař před aplikací nějaké vakcíny někdy přečíst příbalový leták? Je totiž povinen to udělat!

 

ValentinoBocca
Valentino Bocca s rodiči

Zajisté není nutný diplom pro zvládnutí úvahy, že imunitní systém oslabuje drtivá většina nemocí. Jestliže tedy lékař chlapce očkoval i přes upozornění rodičů, že čtrnáctiměsíční Valentino právě dokončuje léčbu střevní chřipky, pak jednoznačně hazardoval s chlapcovým zdravím a patřil by mu do ruky spíše krumpáč než stetoskop. Podruhé ošetřující lékař vážně pochybil, když se rodiče Valentina po několika dnech hrůzy obrátili na stejnou kliniku pro radu a lékaři je odbyli s tím, že o nic nejde. Tím opět porušili své povinnosti, které jim velí KAŽDOU podobnou situaci POVINNĚ hlásit úřadu pro kontrolu léčiv.

 

Hodí se říci, že soudce, který vynesl rozsudek potvrzující vakcinaci jako příčinu autismu, si svůj verdikt nevycucal z prstu, pochopitelně se opíral o názory odborníků - konkrétně soudního lékaře Antonia Barboniho, který konstatoval, že „s ohledem na absenci jakýchkoli jiných možných spouštěčů“ lze konstatovat „vědecky podloženou vysokou pravděpodobnost“, že počátek Valentinova autismu lze „vysledovat k okamžiku aplikace MMR vakcíny“. Jeho závěry byly přezkoumány dalšími dvěma lékaři - soudními znalci, kteří zároveň také posoudili Barboniho odbornou zdatnost.

Co to všechno tedy vlastně znamená? Efektů je několik - první se týká rodiny malého Valentina: jak už jsme se zmínili, rodiče žalují italskou vládu o dalších v přepočtu asi 25 milionů Kč, tato částka by již mohla zajistit dlouhodobou péči. Žaloba se opírá o skutečnost, že rodiče Valentina očkovali s ohledem na masívní vládní kampaň na podporu MMR vakcinace.

Druhý efekt má mnohem větší působnost a říká, že jestliže dítě bude mít trvalé poškození zdraví poté, co bylo vakcinováno, může být na vině vakcína. Tuto zjevnou realitu farmaceutické firmy samořejmě usilovně popírají; toto není první soudní pře, která podobnou skutečnost potvrzuje (nejznámější je případ, kdy chlapec z Británie Robert Fletcher obdržel 90 000 liber odškodné poté, co došlo po aplikaci MMR vakcíny k těžkému poškození mozku), ale pochopitelně je „každá rána dobrá". Jmenovaný případ každopádně není zdaleka jediný, jen ve Velké Británii čekají na rozsouzení stovky dalších podobných žalob a drtivá většina se jich týká autismu nebo jiných neurologických poškození.

vakcinace
(c) freedigitalphotos.net

 

Poslední - a z našeho pohledu nejvýznamější - efekt je potvrzení dlouho popíraného faktu, že mezi tato trvalá poškození zdraví patří i autismus. V tomto smyslu Evropa nyní následuje USA, kde dívka jménem Hannah Poling vysoudila 1,5 milionu dolarů za to, že se u ní rozvinul autismus poté, co byla očkována devíti! různými vakcinami včetně MMR v jediném dni. To je významné především s ohledem na to, že od té doby, co byla Wakefieldova práce (a nejen jeho, ale i dalších odborníků) pohaněna, jako by šlo o alchymistické tvrzení nesvéprávných zoufalců, je většina odborné veřejnosti připravena reagovat velmi ostře na každého, kdo by chtěl něco podobného byť jen naznačit; nemálo rodičů potvrzuje zkušenost, kdy dětský lékař na dotaz rodičů, zda je opravdu vyloučeno, aby očkování jejich dítěte způsobilo autismus, rodiče začne slovně hrubě napadat. Ostatně i rodiče Valentina si stěžují, že lékaři a specialisté jim řadu let tvrdili, že si synův autismus vymýšlejí, než byli konečně diagnostikováni; takovou slepotu vůči naprosto zjevným příznakům (regres, nespavost, noční můry, nejedl nic kromě chleba, trpěl těžkou hyperaktivitou a poruchou pozornosti, žádný oční kontakt, žádná komunikace atd) lze vysvětlit pouze zmíněnou averzí odborné veřejnosti ke zmíněnému tvrzení.

Pochopitelně nelze čekat, že se jedním rozsudkem cokoli radikálně změní - i nadále budou na sebe pokřikovat dva tábory, jeden že vakcinace je nutná, druhý že tak, jak se nyní aplikuje, může způsobovat vážné zdravotní újmy. Nezbývá než doufat, že se situace postupně zlepší, do té doby lze jen doporučit rodičům: trvejte na tom, že si přečtete příbalový leták k vakcíně dříve, než se dostavíte s dítětem na očkování. Bez ohledu na to, jaký je názor lékaře na to, co je to „závažné onemocnění“ a jaký bonus lékař případně obdrží za spotřebovanou vakcínu, jde o vaše děti a jste to vy, kdo zodpovídá za jejich zdravý a spokojený rozvoj. Tím nechceme říci „vyhýbejte se očkování“, tím jen říkáme „buďte zodpovědní a využívejte svá práva“.

 

Zdroje: DailyMail, WDDTY

Kalendář akcí

Červen 2020
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30