Podpořte naší činnost - klikněte sem.Autisté autistům - Mi Mundo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0 (0 hlasů)

V sobotu 22. 12. se konal v multifunkčích prostorách Circle Trading v jádru malebné pražské Malé Strany ve Vlašské ulici vánoční dobročinný bazar, pořádaných nadačním fondem Mi Mundo. Nosnou myšlenkou těchto bazarů je, že výrobky, které se zde prodávají, vyrobily autistické či jinak mentálně postižené děti a vygenerované prostředky jsou zpětně využity na sponzorování projektů týkajících se autistů, přičemž nemálo těchto projektů putuje do zemí třetího světa.

 

fb 2

 

Výrobky autistů jsou různorodé - keramika, obrázky, plastiky a mnoho dalšího. Řada těchto výtvorů také napovídá, že jejich autor nejspíše vynaložil dost námahy, aby překonal svá omezení a právě to láká návštěvníky ke koupi: mít doma originál od autíka. Výběr je opravdu pestrý - originální jsou i zvláštní tváře z keramiky, kde návštěvník více méně hádá, která skvrna je oko a přece má výrobek své kouzlo právě v tom, že přináší návštěvníkům svědectví o upřímné snaze autora vyjádřit své vidění světa.

 

 IMG 0008

Někoho jiného mohou oslovit kresby záhadných tvorů a rostlin anebo vysloveně abstraktní tvorba, která je obzvláště zajímavá u autistických autorů, o nichž lékařské vědy usilovně tvrdí, že nemají představivost a fantazii. Mnohé výtvory bez ohledu na to, že někdy působí neuměle, mají tak zřejmý autorský tón, že nutí návštěvníka se zamyslet nad tím, zda je lepší vybavit prostory firmy otřískanými fotografiemi a nudnými strojovými abstrakcemi, anebo raději těmito živými, dýchajícími díly dětí, které své práce tvoří nade vší pochybnost s nadšením ...

 

„Vlfb 3aastně je to letos třetí a poslední vánoční bazar“, vysvětluje Perchta Kazi Pátá, ředitelka  pořádajícího nadačního fondu, autorka několika knih, redaktorka internetového rádia Hortus a zároveň matka tří dětí, přičemž nejmladší chlapec je autista - sama o sobě říká, že je profesionální matkou. „Charitativní akce tohoto typu pořádáme hlavně na podporu různých menších projektů - například nedávno jsme jedné mamince autistického dítěte platili asistenci, v lednu budeme třináctiletému chlapci s Aspergerovým syndromem hradit kurz sociálních dovedností. Jde hlavně o rodiče, kteří jsou v tak tíživé ekonomické situaci, že jsou pro ně takové služby nedostupné a přitom je nutně potřebují.“

 Peru 2

 

Mi mundo má nicméně na svém kontě i rozsáhlejší projekty, často ve formě výbavy škol či jiných zařízení určených pro autisty. „Některé projekty jsou namířené i do zemí třetího světa - v uplynulých letech jsme například vybavovali školu v peruánské Limě spravovanou tamní organizací Aspau, zaměřenou na péči o autisty, hudebními nástroji a dalším terapeutickým vybavením, pomáhali jsme i v Mexiku, ale pomoc samozřejmě směřuje i do českých škol - zkrátka snažíme se být užiteční.“

 

circle2Pozadu v těchto snahách nicméně nezůstává ani organizace, která nabídla své prostory - Circle Trading. Tato podivuhodná kombinaci galerie a luxusního bazaru nejen že umožňuje nadaci Mi Mundo provozovat dobročinné bazary, ale také nadaci přispívá procenty z prodaného zboží. Atmosféra těchto prostor je každopádně zvláštní: bazar s oblečením - byť exkluzívní kvality - a umělecké galerie jsou zdánlivě dva různé světy a přece se nečekaně doplňují a vytvářejí spolu příjemnou atmosféru, která působí přirozeně a vlídně. To všechno je zásluha majitelky - tato sympatická mladá dáma, která je zároveň autorkou zdejších obrazů, Renata Retrová - Brierley, nám vysvětlila, jak k tomu vlastně došlo: „Původně jsem se snažila prorazit se svou tvorbou v galeriích a při různých příležitostech a přitom žila v napětí, jestli stihnu prodejem zaplatit nájem a podobně. Jsou to těžké chvilky, které zažívá každý umělec, když se snaží prorazit, jak nastavit ceny svých děl, aby cenou neponižoval jejich kvalitu a zároveň udržel rozumnou dostupnost pro potenciální zájemce.“

Nutno říci, že obrazy této umIMG 0007ělkyně jsou opravdu krásné - řada témat jejích obrazů pracuje spíše s tím, co může pozorovatel vytušit, než aby bylo vše prvoplánově řečeno na první pohled tak, aby každý náhodný divák určitě pochopil. To jednak dává malířce mnohem větší imaginativní prostor, kde náznak může předat myšlenku přesněji stejným způsobem, jako verš umí být poetičtější, než prostý text, přestože boří pravidla svého jazyka, a jednak se návštěvník stává vlastně spoluautorem - to on určuje, kde se cítění autorky protne s jeho cítěním a dají tak společně původnímu tvůrčímu impulsu konkrétní umělecké vyjádření.

„Ta kombinace galerie a bazaru vlastne vznikla postupně. Bazar jsem otevřela hlavně proto, abych unikla stresu z toho, jestli vydělám dost peněz na složenky a mohla svobodně tvořit. Některé své obrazy jsem sem umístila především jako výzdobu prostor a až poptávka po obrazech se přičinila o to, že galerie jaksi prorostla bazarem a naopak.“ Tento model se každopádně ukázal jako úspěšný a nedávno Circle Trading otevřel další podobný obchůdek v Prokopské ulici.

Někdy se podaří, že když nějaké aktivity či projekty úspěšně prolomí předsudky a klišé svého světa a začnou něco dělat po svém, přitahuje je to k sobě a tak dosahují synergie ve všech směrech. Symbióza Mi Mundo a Circle Trading to dokazuje a zbývá jen držet palce nám všem, aby se takových zajímavých událostí odehrávalo co nejvíce.

Na fotografiích z vánočního bazaru jsou mimo jiné vidět výrobky dětí ze Základní školy speciální a praktické Rooseveltova, Základní školy praktické a speciální Mariánské Lázně a mladé autistické malířky Markéty Rybaříkové.

Diskutujte o tomto ?lánku ve fóru (1 odpovědí).

Kalendář akcí