Aktivity

Co děláme, co je hotovo a co se chystá.

PARTA OPZ barevne
ESF-OPZ EU (CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011246)

Akademický slovník říká, že význam slova parta je " ... malá společenská skupina spojená společnými zájmy ...". To pro tým Adventoru jiste platí bezez zbytku, ale PARTA je také  název projektu který je koncipovaný tak, aby pokryl co největší oblast potřeb dospívajících a dospělých lidí na spektru autismu s důrazem na zístkání kompetencí vedoucích k samostatnosti. To také shrnuje pojmenování Podpora osob na spektru Autismu a jejich Rodin Terapií a poradenstvím ke společenskému začlenění A samostatnosti - čili PARTA OPZ mikro.

O čem to je? Projekt PARTA běžel od ledna 2020 do června roku 2022, je na poli autismu inovativní v celorepublikovém a evropském rozměru svým důrazem na svépomocný a komunitní rozměr. V prostředí komunitního centra KOPEC poskytuje specializovaný komplex služeb pro cílovou skupinu s důrazem na sociálně rehabilitační funkci a především přípravu k pracovnímu uplatnění a studiu u dospívajících a podporu pracovního a společenského uplatnění u dospělých osob na spektru autismu. Projekt volně navazuje na svého předchůdce s názvem POST - je upraven a vylepšen o zkušenosti z POSTu a obsahuje tak nejen rozšíření (například psychoterapie je rozšířena na analytickou a systemickou), ale i nové prvky jako je pravidelná rodičovská skupina a podobně.

Pro koho to je? Cílovou skupinou našeho projektu jsou osoby na spektru autismu ve věku 15 - 60 let. Těmi jsou míněni lidé, kteří jsou buď diagnostikovaní na spektru, nebo vykazují pozitivní symptomatiku odborně potvrzenou vybranými screeningovými nástroji a zároveň chtějí podstoupit diagnostiku - jsou již objednáni a/nebo čekají na dostupný termín. Toto vymezení je nutné s ohledem na špatnou dostupnost odborné diagnostiky v ČR, ale odborně posouzený pozitivní screening je nutnou podmínkou.

Z čeho se to skládá? V rámci projektu, financovaného prostřednictvím ESF-OPZ EU (CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011246), jsou poskytovány terapeutické služby, podpůrné služby, vzdělávací kurzy, je podporována tvořivost a celková samostatnost při řešení nejrůznějších předem nepředvídatelných životních situací. Zvláští pozornost je věnována podpoře ve vzdělávání a při pracovním uplatnění. Na projekt navazují další aktivity financované z jiných zdrojů, které sice nejsou součástí projektu PARTA, ale uživatelé je mohou čerpat zcela transparentně, aniž by se starali o to co kam patří ;-).

Pro detailní seznam aktivit provozovaných v rámci projektu PARTA i mimo něj čtěte tento článek. Máte-li zájem zapojit sebe nebo někoho blízkého, kontaktujte nás mailem na sluzby @ adventor. org.