Aktivity

Co děláme, co je hotovo a co se chystá.

PARTA OPZ barevne
ESF-OPZ EU (CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011246)

Akademický slovník říká, že význam slova parta je " ... malá společenská skupina spojená společnými zájmy ...". To pro tým Adventoru jiste platí bezez zbytku, ale PARTA je také  název projektu který je koncipovaný tak, aby pokryl co největší oblast potřeb dospívajících a dospělých lidí na spektru autismu s důrazem na zístkání kompetencí vedoucích k samostatnosti. To také shrnuje pojmenování Podpora osob na spektru Autismu a jejich Rodin Terapií a poradenstvím ke společenskému začlenění A samostatnosti - čili PARTA OPZ mikro.

Film patří mezi komunikační prostředek s největším dosahem a metaforicky bývá označován za desátou múzu. Dokumentární film je pak druhem filmu, jehož hlavním cílem je zachycení a zprostředkování skutečnosti. I první filmy bratrů Lumièrů byly vlastně filmy dokumentární. Kino, původním označením kinematograf (čili záznam pohybu) nebo biograf (záznam života), je pak kulturní institucí, která plní nejen funkci uměleckou a vzdělávací, ale především společenskou. Komunitní.