Vyjádření k situaci kolem řidičských oprávnění lidí s PAS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0 (0 hlasů)

Komunita lidí na spektru autismu kolem organizací Adventor a A-komunita cítí potřebu se vyjádřit k mediální kampani, která se čerstvě objevila v médiích a na sítích. Vše se točí kolem tvrzení, že všem lidem na spektru jsou dle autorů zamítány žádosti o řidičské oprávnění bez ohledu na jejich skutečnou schopnost řídit. Jedná se o vyhlášku 277/2004 Sb. ze dne 5. 5. 2004 v aktuálním znění platném od 22. 3. 2018 (dříve směrnice LP 3-265-8.10.85/Pa z 27.11.1985); toto omezení zdravotní způsobilosti je tam hodně dlouho a bylo zjevně formulováno s ohledem na vážnou formu autismu (v roce 1985 u nás autismus bez mentální retardace pravděpodobně vůbec neexistoval jako diagnóza). Tam jsou v příloze č. 3 v části VII. uvedené pervazivní vývojové poruchy v odstavci 1 mezi omezeními vylučujícími získání řidičského oprávnění. Bylo by nejjednodušší tento bod g) přesunout do odstavce 2, který říká, že způsobilost potvrzuje lékař.  

Neznáme nikoho, komu by se přihodilo, že by na základě této vyhlášky nedostal ŘP; je možné, že takoví lidé jsou, ale nepodařilo se nám je najít, takže to nebudou žádné zástupy. Naopak víme (od našich členů a příznivců), že lidé s AS ŘP běžně dostávají (až na ty nám neznámé výjimky).

Zveřejněný článek na IDnes nám připadá velmi nešťastně formulovaný. Souhlasíme s tím, že je nutné vyhlášku novelizovat s přihlédnutím k současným znalostem na poli autismu, které jsou s ohledem k roku 1985 už někde úplně jinde. Změna se nicméně má dotýkat pouze lidí bez poruch intelektu. Ohrazujeme se proti formulacím typu "Objevuje se ale také agresivita, sebepoškozování či ničení věcí". Autisté bez poruch intelektu (typicky s Aspergerovým syndromem či Atypickým autismem) jsou naopak velmi zodpovědní, dbají na pravidla a na bezpečnost silničního provozu. Nemáme informace o tom o tom, že by se prakticky tito lidé setkávali s nepotvrzením zdr. způsobilosti na základě této diagnózy, avšak i přesto to může některé jedince odradit od získání ŘP, který by jim v mnoha případech mohl ulehčit život. Doufáme, že tato nešťastná medializace nezpůsobí reálné nepotvrzování zdr. způsobilosti těmto lidem. 

Adventor o. s., Platforma A-komunita

Kalendář akcí