Terénní podpora

Kromě osvětových a vzdělávacích aktivit Adventor nabízí i služby a aktivity, zaměřené na podporu a rozvoj plnohodnotného života. Jednou z podpůrných služeb je specializovaná terénní podpora.

Terénní podpora

Zaměření a průběh služby

Služby terénní podpory jsou poskytovány především jako pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí. Mnoho osob s autismem mimo jiné trpí sníženou odolností vůči stresu, bázlivostí, či sociální dyslexií; z toho důvodu tyto osoby často nejsou schopny bez doprovodu absolvovat zcela běžné záležitosti jako je vyšetření u lékaře, vyřizování úředních záležitostí, komunikace se školou či zaměstnavatelem a podobně. Je třeba mít na paměti, že ačkoliv tito lidé většinou nemají sníženou inteligenci (ba naopak jsou nezřídka nadprůměrně inteligentní) a nejsou osobami se smyslovým postižením, nejsou schopni bez dopomoci zmíněné záležitosti absolvovat, protože taková osoba například není schopna:

  • navázat kontakt s neznámou osobou
  • telefonovat (komunikovat bez vizuálního kontaktu s protistranou)
  • odpovídat na kladené dotazy
  • zachovat klid
  • porozumět instrukci
  • orientovat se v prostoru a čase

Například jestliže klient potřebuje navštívit odborné vyšetření, kam je doporučen ošetřujícím lékařem, může průvodce zjistil, v jakých termínech se klientovi vyšetření hodí, kontaktovat předmětné pracoviště a klienta objednat, následně klientovi oznámí vyjednaný termín. Někteří klienti se dostávají do potíží, jestliže je jim v takové situaci navržen termín, který se jim nehodí – nedovedou posoudit, zda je důležitější to, že by si museli vzít dovolenou, nebo to, že odmítnou termín, který jim personál pracoviště nabídl.

Během vyšetření pak je možné klienta doprovodit, komunikovat za něj se sestrou, lékařem atd., protože tito lidé jsou klientovi neznámí a mohou se u něj projevit příznaky elektivního mutismu – nedovedou k nim nahlas promluvit. Jakkoli se to může zdát zvláštní, tak funguje velmi dobře, když tlumočník položí klientovi lékařovu otázku, protože ji často také přeformuluje tak, aby si byl jist, že klient porozumí a klient na takovou otázku odpoví. Někdy klient bez tlumočníkovy pomoci nedovede odpovědět na otázky, které se mohou zdát jednoduché, ale klient je nedovede s ohledem na svá komunikační specifika vyhodnotit – například otázka „Stává se vám to často?“ je pro některé osoby s PAS nezodpověditelná, protože netuší, podle jakého měřítka mají vyhodnotit slovo „často“, zatímco otázka „Kolikrát týdně se vám to stane?“ je jasná a srozumitelná.

Kromě toho řada osob s PAS je smyslově hypersenzitivní – mají mnohem citlivější sluch, hmat, chuť, čich nebo zrak a v některých případech je třeba je předem pečlivě na takové úkony, které zahrnují nějakou smyslovou stimulaci, připravit. Například ačkoli vyšetření EEG je pro běžnou osobu jen nepříjemné a znamená pro ní jen tolik, že si potom musí umýt vlasy, pro osobu s PAS to může být (zejména u osob s hmatovou hypersenzitivitou) natolik stresující zkušenost, že bez dopomoci nemusí být schopni takové vyšetření absolvovat.

Osoby s PAS jsou také velmi nejisté v situacích, kdy je narušována jejich intimní zóna, což se například během lékařských vyšetření děje běžně. To úzce souvisí také se skutečností, že osoba s PAS někdy ztrácí orientaci a sebejistotu v situacích, kdy dojde k náhlé nečekané změně. Proto je jednou z možných funkcí průvodce také klientovi vysvětlit, co, kde, jak a proč se bude dít, případně naplánovat mu i cestu, popsat mu, jak dlouho bude co trvat a co se případně může dalšího stát. Například jestliže má klient navštívit úřad, může ho tlumočník upozornit na skutečnost, že tam bude hodně lidí a kancelářský hluk, protože klient se musí na takové prostředí, které ho stresuje, psychicky připravit.

 

Komu je služba určena

Služba je určena osobám starším 10 let s poruchou autistického spektra.

 

Jak službu objednat

Žádosti o službu posílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 


Pro další podrobnosti ohledně poskytovaných služeb nebo jiných naších aktivit nás kontaktuje na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Kalendář akcí